Avtor: Tone Jerovšek

Obseg: 282 strani

Leto izdaje: 2009

Pričujoče delo je namenjeno vsem, ki se pri izobraževanju, pri delu ali pri uveljavljanju svojih pravic in zagovarjanju svojih pravnih interesov  srečujejo s predpisanimi pravili postopanja v celotni javni upravi. Gre za prikaz pravil pravnega postopka, ki ga ureja Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06, 126707 in 65/08) in predstavljajo dovoljeni okvir obveznega ravnanja organov oblasti in nosilcev javnih pooblastil ter strank pri odločanju o upravnih zadevah. Namen tega dela je seznanjanje s procesnimi instituti, ki so posamično zaključena procesna dejanja, njihova celokupnost pa predstavlja upravni postopek, ki se vodi o vsaki pravici, obveznosti ali pravni koristi urejeni z materialnimi upravnimi predpisi. Delo obravnava procesne institute tako, da opozarja na njihov pomen ter posledice opustitev za organ, ki vodi postopek in odloča v upravni zadevi in za stranko. Delo je prikaz in razlaga dovoljene ali nedovoljene uporabe institutov upravnega postopka.