Avtor: Tone Jerovšek

Obseg: 114 strani

Leto izdaje: 2007

Delo je namenjeno vsem, ki se srečajo z Upravnim postopkom. Zajema splošni upravni postopek, temeljna načela splošnega upravnega postopka, pristojnost ali kompetenca, stranke v upravnem postopku, jezik v postopku, občevanje med organom in strankami, vročanje, roki in naroki, vrnitev v prejšnje stanje, vzdrževanje reda v postopku, stroški postopka, postopek na I. stopnji, postopek do izdaje odločbe, ugotovitveni postopek, dokazni postopek, upravni akti, pravna sredstva, izredna pravna sredstva, izvršba, nadzor nad izvajanjem ZUP-a in posebnih upravnih postopkov, upravni spor, primeri upravnih aktov in pisanj.

Razprodano.