Avtor: Peter Jambrek v sodelovanju z Jernejem Letnarjem Černičem

Obseg: 542 strani

Leto izdaje: 2015

Knjiga je napisana je za bralce, ki jih zanimajo vprašanja o nastajanju in prvih osnutkih veljavne ustave, o zgodovinskih in kulturnih izvorih slovenske ustavnosti, o temeljnih načelih in določilih slovenskega ustavnega sistema ter o umeščenosti slovenske Ustave v evropske in druge mednarodne sistema varovanja čovekovih pravic in temeljnih svoboščin. Navedena vprašanja obravnava z vidika »žive« in »dejavne ustave«, ne le ustave na papirju.  V tem pogledu daje za razumevanje slovenske ustavnosti ključno analizo sodnega prava slovenskega Ustavnega sodišča, Evropskega  sodišča za človekove pravice in nekaterih drugih vplivnih ustavnih sodišč, na primer ameriškega in nemškega, pa tudi analizo procesnih vidikov delovanja teh sodišč.